GV Bảo Minh 1

Đối với giáo viên trường Mầm Non Bảo Minh là một yếu tố quan trọng và chủ chốt khiến tôi lựa chọn môi trường này. Bởi các giáo viên chính là người tiếp xúc trực tiếp với các bé, là người truyền đạt và dạy dỗ các bé kiến thức, kỹ năng sống, rèn luyện cho các bé về nhân cách và nhiều điều khác. Con đi học về vui hơn, lanh lẹ hơn, hoạt bát hơn: Đó chính là thước đo về tác phong của các cô.

Về trình độ: Các cô có trình độ chuẩn và trên chuẩn , luôn là người yêu thương trẻ và có kinh nghiệm thâm niên trong lĩnh vực mầm non, gắn bó mật thiết đối với các bé. Đó là chính là lý do quan trọng thuyết phục tôi chọn Mầm Non Bảo Minh.

0888848868